Belgian Petfood Association

De associatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de verschillende leden bij de overheid en overheidsinstellingen zoals het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Hierbij fungeert zij als onafhankelijke tussenschakel tussen de private sector en de overheidsinstanties. Eveneens is BEPEFA de stem van de Belgische petfoodfabrikanten naar de buitenwereld toe en speelt ze een rol bij het vormen van Europese standpunten bij de Europese petfoodfederatie FEDIAF.

Om een gemeenschappelijk standpunt te vormen, komen de verschillende leden verscheidene malen per jaar samen onder leiding van het BEPEFA secretariaat. Afhankelijk van het thema kan het bedrijf een andere expert afvaardigen. Ook op Europees niveau, bij FEDIAF, hebben de leden de kans om te interveniëren. De Belgische leden zijn vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen van de Europese federatie:

  • Executive Committee
  • Review Committee
  • Communications Working Group
  • Feed Safety and Hygiene
  • Nutritional & Analytical Science 
  • Environment and Sustainability

 

De initiatieven van de leden

Zoals in de visie reeds vermeld, zijn de leden van BEPEFA bekommerd om het welzijn van de huisdieren. Daarom zetten de leden zich jaarlijks in om verscheidene projecten te ondersteunen. Dit kan zowel financieel als in natura onder de vorm van petfood. Voorbeelden van projecten die ondersteund worden zijn te categoriseren in 4 grote groepen:

  • het doneren van petfood aan dierenopvangcentra (meer dan 510.000 maaltijden/jaar voor honden en katten)
  • het doneren van financiële steun en petfood aan opleidingscentra voor hulphonden (2 verenigingen worden gesteund)
  • het oprichten van een therapeutische plaats waar dier en mens elkaar kunnen ontmoeten ter bevordering van het herstel of mildering van de lijdensweg + de samenwerking met psychiatrische eenheden waar het dier een helpende rol heeft bij de therapie
  • het toelaten van het huisdier op de werkvloer (de helft van de BEPEFA leden laat dit toe)

                

 

Contact

Belgian Petfood Association

Gasthuisstraat 29, Brussel

Tel: +32 (0)2 500.89.78

E-mail: info@bepefa.eu