Belgian Petfood Association

De gezondheid van huisdieren en hun welzijn worden door de petfoodfabrikanten hoog in het vaandel gedragen. Dit uit zich onder andere in de ontwikkeling van zelf-regulerende documenten op Europees niveau. Hoewel de productie van petfood reeds door honderden wetten gereguleerd wordt en streng gecontroleerd wordt door overheidsinstanties, hebben de fabrikanten ervoor gekozen om nog een stapje verder te gaan op het niveau van voedingseisen, veiligheid en etikettering. In samenwerking met de verschillende nationale petfoodfederaties en onder leiding van de Europese federatie, FEDIAF, werden er verschillende normen in het leven geroepen. Deze normen zorgen ervoor dat de fabrikanten nog betere petfoods op de markt brengen met nuttige en duidelijke info voor de consument dan reeds voorgeschreven door de wetgeving.

Voedingseisen

De voedingseisen zijn normen voor honden- en kattenvoeding met als doel honden en katten alle noodzakelijke voedingsstoffen te bieden. Met andere woorden worden er aanbevelingen gedaan over basisgehalten van voedingsstoffen die in het voeder aanwezig horen te zijn. De sector houdt rekening met de normen tijdens de ontwikkeling van hun producten en recepten. De normen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke onderzoeken en worden aangepast indien meer kennis beschikbaar wordt over de voedingsvereisten van honden en katten. De Europese Commissie heeft de nutritionele normen voor honden en katten goedgekeurd.

De voedingsvereisten voor honden en katten zijn anders dan bij de mens. Indien de dieren op een gelijkaardige manier zouden gevoed worden als de mens dan wordt er een onevenwichtig dieet voor hen gevormd met de nodige nadelige gevolgen voor hun gezondheid en mogelijks een kortere levensduur als gevolg. Een evenwichtig dieet wordt gevormd met precieze hoeveelheden van vlees, granen en groenten. Op deze manier worden de basisgehalten aan aminozuren, koolhydraten, eiwitten, mineralen, sporenelementen en vitaminen bereikt. Droge of natte petfood dat op een industrieel manier geproduceerd wordt, bevat alle bestanddelen dat een gezond huisdier nodig heeft.

De voedingseisen kunnen gedownload worden op de website van FEDIAF: http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition/

 

Veiligheid

De Europese richtlijn 183/2005/EG inzake voedselhygiëne bevat de basisbeginselen voor de veilige productie van alle voeding, inclusief huisdiervoeding. Een aantal sectoren binnen de voedingsketen werden door Europa uitgenodigd om vrijwillige richtlijnen voor goede praktijken rond voedselhygiëne te ontwikkelen. In 2007 werd de gids van FEDIAF goedgekeurd door Europa en de 27 lidstaten. In 2010 werd de gids reeds bijgewerkt. De gids beschrijft goede praktijkvoeringen rond de productie, de opslag en de distributie van petfood.

De FEDIAF-gids voor goede praktijkvoeringen van de productie van veilige petfood kan gedownload worden op de website van FEDIAF: http://www.fediaf.org/self-regulation/safety/

 

Etikettering

De Europese richtlijn 767/2009/EG inzake de handel en het gebruik van voeding heeft de bestaande wetgeving over etikettering en presentatie van mengvoeder en petfood vervangen. Net als in de voedselhygiënerichtlijn voorziet deze richtlijn in zelfregulering. Verschillende sectoren werden gevraagd om de wetgeving toe te lichten en voor te stellen in een document. De industrie, de consumenten en de overheden werd zo een praktische leidraad rond de toepassing van de EU-wetgeving aangeboden. De FEDIAF-gids voor goede praktijken van het etiketteren van petfood werd als eerste gids in zijn soort goedgekeurd door Europa in 2011.

De gids geeft info over de manier waarop naar de consument dient gecommuniceerd te worden over de inhoud van petfood. De consument krijgt op allerlei manieren informatie over petfood: zowel op de verpakking als in folders, op websites, enz. Voor al deze vormen van communicatie zijn door de EU wetten opgesteld. In de FEDIAF-gids worden deze alle toegelicht waardoor er een geharmoniseerde manier van aanpak is ontstaan voor de bedrijven en de overheden verspreid over heel Europa.

De FEDIAF-gids voor goede praktijken van het etiketteren van petfood kan gedownload worden op de website van FEDIAF: http://www.fediaf.org/self-regulation/labelling/

Contact

Belgian Petfood Association

Gasthuisstraat 29, Brussel

Tel: +32 (0)2 500.89.78

E-mail: info@bepefa.eu