Belgian Petfood Association

 

De aangesloten petfoodbedrijven hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van het dier. Er wordt dan ook veel energie en geld geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling naar de perfecte voeding voor uw huisdier. Daarnaast wensen we ook te benadrukken dat de aanwezigheid van een huisdier een positief effect kan hebben op de mens en zijn omgeving. Meer info over de visie waarmee en waarom petfood geproduceerd wordt, vindt u terug in onderstaande 3 visiepunten:

1. Het welzijn van onze huisdieren

Om een huisdier gelukkig op te voeden hoor je met verschillende zaken rekening te houden: een goede gezondheid, voldoende zuiver drinkwater, een comfortabele rustplaats, voldoende beweging, een trouwe-liefdevolle en evenwichtige band creëren met mensen, beschermen tegen ziektes, enz. De laatste puntjes hebben de bezitters van de huisdieren zelf in handen. Bij het eerste puntje kunnen de petfoodfabrikanten een handje helpen. Iedere diersoort/ras heeft zijn specifieke noden aan voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen en vitaminen. De noden van het huisdier aan bepaalde voedingsstoffen verschillen van de noden van de mens en hangen ook af van de levensfase van het dier. De petfoodfabrikanten en universitaire onderzoekscentra weten na jaren van onderzoek wat veel van deze noden zijn en de petfoodfabrikanten bereiden bijgevolg een volledig uitgebalanceerd petfood op maat van de verschillende dieren. Het is wetenschappelijk aangetoond dat fabrieksbereid petfood beter is voor de gezondheid van de huisdieren. Als uw dier gevoed wordt met de tafelrestjes dan kunnen er tekorten ontstaan aan bepaalde voedingsstoffen of kan er een teveel aan andere voedingsstoffen worden opgenomen. Dit kan leiden tot verschillende kwaaltjes zoals overgewicht, spijsverteringsproblemen, botproblemen, enz. waardoor het leven van het dier kan verkort worden.

Wist je dit al? 

 

2. De kwaliteit en de voedselveiligheid van petfood

Alle fabrikanten die petfood op de Belgische markt wensen te verkopen, dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Of de bedrijven aan de eisen voldoen, wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd door een onafhankelijke controle-instantie (OCI). Daarnaast dienen ook de grondstoffen aan bepaalde eisen te voldoen. Vertrouwen in de leverancier is goed, maar controle is beter. De grondstoffen die gebruikt worden in de petfoodproductie worden gecontroleerd op ongewenste stoffen. Voor het petfood op de markt wordt gebracht, zal ook deze over bepaalde voedingswaarden en bacteriologische eigenschappen moeten beschikken.

Regelgeving

3. Het belang van huisdieren voor de mens

Het werd reeds verschillende malen aangetoond dat huisdieren een positief effect hebben op het welzijn van de mens. Ze zijn een zekere bron van liefde en vriendschap, en alleen al een simpele aai verlaagt al de stress. Honden bieden het voordeel dat ze erg trouw zijn en dus warmte en genegenheid bieden wat helpt ons humeur te verbeteren en zelfs depressies te verminderen. Een huisdier kan ook aanzetten tot bewegen. Het spelen met of het uitlaten van het dier zorgt ervoor dat we ook zelf in beweging blijven.

Ook bij de opvoeding van een kind kan het bezit van een huisdier voordelen bieden. Het zorgen voor een huisdier kan een kind wijzen op de verantwoordelijkheden in het leven, en kan de sociale vaardigheden van het kind bevorderen zodat het een betere relatie met andere leerlingen, ouders of leerkrachten kan opbouwen.

Ouderen ondervinden eveneens voordelen aan het bezit van een huisdier. Het dier biedt hen gezelschap en het vormt een link naar de buitenwereld. Vooral bij alleenwonende ouderen doorbreekt het huisdier de eentonigheid en de eenzaamheid zowel binnenshuis als buitenshuis. Het dier zorgt ervoor dat ouderen sneller met (nieuwe) personen in contact komen doordat men langs moet gaan bij de dierenarts, doordat het dier moet uitgelaten worden,… Mensen die op stap gaan met een hond hebben meer positieve ontmoetingen dan personen die alleen op stap gaan. Hierdoor daalt het gevoel van eenzaamheid.

 

Contact

Belgian Petfood Association

Gasthuisstraat 29, Brussel

Tel: +32 (0)2 500.89.78

E-mail: info@bepefa.eu