Belgian Petfood Association

De productie en het op de markt brengen van petfood is streng gereguleerd volgens de hoogste hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsnormen. Sinds 1970 heeft de Europese wetgeving een hele reeks van richtlijnen en verordeningen ingevoerd die van toepassing zijn op petfood. Er zijn honderden wetten opgesteld, die regelmatig worden herzien en aangepast worden aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ze omvatten onder meer de volgende onderwerpen:

  • Officiële vereisten voor de exploitatie van fabrieken voor petfood, verordening 178/2002
  • Consumenteninformatie volgens specifieke voorschriften voor de etikettering van petfood en reclame, verordening 767/2009, richtlijn  82/475/EEG, K.B. van 28 juni 2011
  • Grondstoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong, verordening 999/2001, verordening 1069/2009
  • Het gebruik van toevoegingsmiddelen op basis van bruikbaarheid, werkzaamheid en onschadelijkheid, verordening 1831/2003
  • Gezondheids- en sanitaire maatregelen en specifieke gezondheidscertificaten voor de handel in en verwerking van vleesproducten, verordening, 767/2009, K.B. van 4 mei 2015
  • Monstername en analysemethodes voor de controle van grondstoffen en eindproducten, verordeninjg 152/2009
  • Specifieke hygiëne- en veiligheidscontroles, en controle van etiketaanduidingen, verordening 183/2005, richtlijn 2002/32/EG van 7 mei 2002
  • Het gebruik van speciale huisdiervoeding/dieetvoeders voor dieren met een tijdelijk of permanent verslechterde stofwisseling, richtlijn 2008/38/EG, K.B. van 20 juli 1995

De Europese wetgeving wordt in België gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Contact

Belgian Petfood Association

Gasthuisstraat 29, Brussel

Tel: +32 (0)2 500.89.78

E-mail: info@bepefa.eu